Over Inuit Vibes

Inuit Vibes is ontstaan uit een overtuiging dat veel bedrijven baat zouden hebben bij een no-nonsense, pragmatische aanpak op vlak van digitale transformatie en innovatie. De technologische markt wordt op vandaag vooral overspoeld door mogelijkheden: steeds meer gebruiksvriendelijke applicaties duiken op (vaak als Software As A Service), steeds meer technologie duikt op die dagdagelijks administratief werk kan vereenvoudigen of versnellen (denk maar aan Robotic Process Automation of Low-Code Workflow Automation). En het houdt niet op: de vorige innovaties zijn nog niet verankerd, of daar duiken al nieuwe trends op als Process Mining (het analyseren van bedrijfsdata om te ontdekken waar bottlenecks zitten in processen of hoe deze nog automatischer kunnen verlopen) en Generatieve AI (het automatisch uitvoeren van taken of genereren van documenten, afbeeldingen, inzichten op basis van artificiële intelligentie).

In het verleden zagen heel wat bedrijven af met het implementeren van gesloten silo-systemen, waardoor soms de angst kan ontstaan dat men niet meer meekan in deze technologische evoluties. Anderen kennen de angst van door de bomen het bos niet meer te zien, de angst om de verkeerde digitale keuzes te maken, de angst geen betrouwbare partner(s) hiertoe te vinden of vooral niet goed weten hoe er aan te beginnen.

Vanuit deze inzichten is Inuit Vibes ontstaan, met als ambitie om bedrijven laagdrempelige opeenvolgende stappen te laten nemen in deze nieuwe digitale wereld. Vanuit een duidelijke visie vertrekkend  uit een to be situatie waarin de ideale toekomst van het digitale bedrijf afgebeeld wordt, vertaald naar een flexibele agile roadmap die er vooral voor zorgt om aan de slag te gaan. Klein en experimenterend om te starten, ambitieus doorgroeiend waar mogelijk en op zo een manier dat het implementatieverhaal ten allen tijde bijgestuurd kan worden, naarmate het bedrijf verandert of de technologische wereld voor nieuwe mogelijkheden zorgt.

De naam Inuit Vibes is een samentrekking van de vier waarden waar dit bedrijf voor staat: Inspiratie en Uitproberen, Visie en Bestendiging. Deze vier waarden zijn gebaseerd op de vier soorten “digitaal leiderschap” die aan bod kwamen tijdens de opleiding Take The Lead van Vlerick/De Tijd in 2020, gefocust op digitale transformatie.

De Waarden

Inspiratie

Openstaan voor en stilstaan bij interne en externe evoluties

Inspiratie, nieuwsgierigheid en het willen begrijpen van zowel bedrijfsinterne gebeurtenissen als de evoluties in de digitale wereld zijn extreem belangrijk geworden in de huidige tijd waarin alles heel snel evolueert. Welke technologische evoluties vinden er plaats en wat kunnen ze voor ons bedrijf betekenen? Waarom kiezen klanten wel of niet voor ons bedrijf? Waar zijn andere bedrijven mee bezig - zowel binnen onze sector als in andere sectoren? Enkel zo een vorm van alledaagse nieuwsgierigheid kan innovatie en verbeteringen met zich meebrengen.

Uitproberen

No-nonsense experimenten helpen om mogelijkheden tastbaar te maken

Een digitaal project hoeft niet per definitie een duur project met lange doorlooptijd te zijn. Soms is het beter om - op basis van de inspiratie die in de eerdere stap naar boven kwam - met een beperkt budget en klein team kleinschalig te experimenteren. De bedoeling van zulke experimenten is om de opportuniteit beter te begrijpen en deze te vertalen naar een tastbare oplossing om met andere collega's in debat te kunnen gaan. Startend met een POC (proof of concept), overgaan naar een MVP (minimum viable product). De bedoeling is om innovatieve inspiratie om te zetten tot conceptuele en tastbare ideeën.

Visie

De vertaling van inspiratie en experimenten naar ambitie

De inspiratie en experimenten uit de bovenstaande twee stappen, kunnen een bedrijf helpen om het volledige plaatje van de toekomst te helpen definiëren. Visie mag en moet ambitieus zijn: welke marathon denken wij te kunnen lopen op basis van de eerste stappen die we nu genomen hebben? Wat is het ambitieuze doel waar wij als organisatie voor moeten willen gaan? Dit kan puur technologisch zijn, maar is nog beter afgestemd op de bedrijfswaarden: wat willen wij voor onze medewerkers, klanten en andere stakeholders betekenen in de toekomst? Hoe willen wij hen ontzorgen of kwalitatieve ervaringen bezorgen? Die visie is direct ook een terugkoppeling naar de waarden Inspiratie en Uitproberen.

Bestendiging

De goed-geoliede machine die verandering laat gebeuren

Maar finaal zijn uiteraard ook de modellen nodig die voor structuur en gefocuste realisatie gaan zorgen. Hoe ziet de architectuur er uit op vandaag, hoe zou die er in de toekomst moeten uitzien en welke stappen moeten er genomen worden om de overgang te maken? Hoe ziet de digitale roadmap eruit, wat doen we vandaag, wat doen we morgen en wat stellen we nog even uit? Hoe zorgen we voor kennisborging, documentatie en voor opleidingen rond nieuwe implementaties? Hoe vermijden we dat we te star worden tijdens de implementatie en dat er kan bijgestuurd worden wanneer nieuwe opportuniteiten zich voordoen? Welke skills zijn nodig en hoe moeten die ontwikkeld worden? ...