Services

Waar kan Inuit Vibes u bij helpen?

01 Sparring Partner

Een digitale sparring partner zijn voor management, directie of andere digitale enthousiastelingen om ten gronde opportuniteiten te begrijpen en mogelijkheden op vlak van technologie uit te leggen. Een nieuwsgierigheid naar de Customer en Employee Journey en een drang om deze continu te verbeteren. Ik denk mee in functie van uw bedrijf, niet in functie van producten of bijkomende diensten om u te verkopen.

02 Analyses

Het vertalen naar requirements en specificaties in de taal van externe partners of interne experts, met behulp van BPMs, requirements documenten, mogelijke mockups, ... Het stellen van kritische vragen om goed te begrijpen of en waarom sommige zaken verwacht worden. Met een voorliefde voor eenvoud en vereenvoudiging. Duidelijk in kaart brengen van essentie en nive-to-haves en de bijhorende business case.

03 Markstudie & Technologie Radar

Het vertalen van noden naar specificaties en de zoektocht naar partners voor het implementeren. Verder kijken dan de waan van de dag en actief de markt afzoeken naar onverwachte oplossingsmogelijkheden. Het bijwonen van evenementen, beurzen en volgen van andere technologie bronnen om de vinger aan de pols te houden, zowel wat concrete noden als algemene trends betreft. Het organiseren van dergelijke evenementen voor uw bedrijf, gericht op medewerkers, klanten of andere partners.

04 ICT Talent Management

Het opzetten van een digitale organisatie en het ontwikkelen van de digitale skills binnen uw bedrijf. Het begeleiden van digitale experimenten, implementaties en project portfolio. Het zoeken naar digitaal talent binnen en buiten uw bedrijf en hen een ambitieuze omgeving aanreiken waarin ze hun talent verder kunnen ontwikkelen en dromen helpen waarmaken.

05 Digitale Strategie

Het ontwikkelen van een duidelijke en begrijpbare digitale strategie die gealigneerd is met de algemene bedrijfsdoelstellingen. Het identificeren van technologieën, afhankelijkheden daartussen en de markttrends die beschikbaar zijn om als hefboom te dienen binnen de vooropgestelde bedrijfsstrategie.

06 Architectuur & Roadmap

Het vertalen van ideeën en digitale projectlijsten naar wendbare stappenplannen. Het uittekenen van toekomstige landschappen (technologisch, applicatief, op vlak van data en integratie, ...) en deze bijwerken op basis van voortschrijdende inzichten. Keuzes maken op vlak van prioriteiten. Implementaties opsplitsen in kleinere stappen om wendbaarheid te garanderen. Het implementeren van een modulaire architectuur waarbij het relatief eenvoudig is om onderdelen toe te voegen, te vervangen en te verwijderen - dit in tegenstelling tot gesloten monolitische systemen. Dit moet leiden tot een continu aanwezig helikopterzicht, waarbij ROI de hele tijd bewaakt wordt.

07 No-Nonsense Implementaties

Laat ons grote big bang projecten vermijden. Wat zijn de essentiële stappen die we kunnen/moeten zetten om zo snel mogelijk tot goede tastbare resultaten te komen in plaats van grote monolitische systemen die lang op zich kunnen laten wachten? Ambities moeten waargemaakt worden in kleine stappen, die telkens impact hebben op het bedrijf. De volledige business case en ROI wordt continu bewaakt bij het evalueren van volgende fases.

08 Coachend Leiderschap

Het beter maken van zowel digitale teamleden als collega's met digitale interesses en vaardigheden, door middel van pragmatische aanpak (Post It-sessies, brainstorms, trainingen, actieve samenwerking op projecten, het pragmatisch toepassen van bestaande framework, ...). Dit gaat verder dan puur binnen het digitale team, maar moet leiden tot een gedragen digitale cultuur(-sverandering) binnen de ganse organisatie.

09 Digital Governance

Opzetten van frameworks, organisatie en processen voor verschillende processen om de werking van en met de digitale afdeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen (priority management, portfolio management, KPI's & metrics, service management, ...). Het documenteren van beslissingen, technologische keuzes en afspraken, ...

10 Data Analyses

Het organiseren van en opzetten van data-analyse-oplossingen, het implementeren van dataflows van/naar verschillende omgevingen, het bouwen van rapporten en dashboards op deze data en het trainen van medewerkers om zelf autonoom met data-analyses aan de slag te kunnen gaan.

11 Continue verbeteringen

Niet op zoek naar one-shot-implementaties of tijdelijke projecten, eerder naar bedrijven die sterk geloven in digitale mogelijkheden en die het continu verbeteren, innoveren, optimaliseren en automatiseren als een blijvende opportuniteit beschouwen.

12 Innovatie

Het begrijpen van nieuwe technologische evoluties (ChatGPT, process mining), de nodige experimenten voeren en in dialoog met experts definiëren welke opportuniteiten deze voor uw organisatie met zich zouden kunnen meebrengen en hoe dit binnen de vooropgestelde roadmap past.